Loading...

Våre forsikringer

image Be om tilbud her

Bil

Det er lovpålagt med ansvarsforsikring på alle biler med skilter. Kun ansvarsforsikring dekker ikke skader på egen bil og er derfor vår rimeligste bilforsikring. I tillegg til ansvarsforsikring kan du velge å kjøpe fører- og passasjerulykke, delkasko eller kasko med eller uten leiebil.

Hva dekkes av forsikringen

Ansvarsforsikring:
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).

Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til bilen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av bilen, et verksted som har reparert bilen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.

Delkasko dekker:
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr.
Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr.
Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.
Reparasjon eller skifte av bilens glassruter.
Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.
Veihjelp i Norden (gjelder ikke på hjemadressen/bosted) som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.

Kasko dekker:
Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr.
Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr.
Reparasjon eller skifte av bilens glassruter.
Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.
Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstander.
Utforkjøring.
Velting.
Hærverk.
Annen plutselig ytre påvirkning enn de som er nevnt over.
Bagasje dekkes for inntil kr 5 000,- i forbindelse med tyveri eller annen skade.
Veihjelp på bosted.
Veihjelp i Europa.
Kasko med leiebil:

Leiebil dekkes med inntil kr 400,- pr dag i inntil 15 dager. Vi kan skaffe deg leiebil direkte fra vår samarbeidspartner.
Ved reparasjon regnes erstatningstiden til normal reparasjonstid pluss et ventetillegg.
Ved kondemnasjon av kjøretøyet dekker vi leiebil fra skaden ble meldt og i 10 dager etter at vi har tatt stilling til erstatningsspørsmålet (også her maksimalt 15 dager).
Ved tyveri betales leiebil for den tiden du har vært uten bil. Må bilen repareres som følge av tyveriet, betales det i tillegg for normal reparasjonstid.
Dersom leiebil ikke benyttes, utbetales:
Kr 250,- pr.dag i reparasjonstiden.
Kr 2 500,- ved kondemnasjon.
Kr 2 500,- ved tyveri, der bilen ikke kommer til rette.
Fører- og passasjerulykke:
Dette er en ulykkesforsikring som det er vanlig å ha med, men som du kan velge å utelate.

Ved personskade vil forsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjerer i den bilen som eventuelt er ansvarlig for skaden.

Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av bil, slik at du allerede kan være godt dekket.

Kasko med Superforsikring

Superforsikring kan tegnes på biler som er til og med 7 år gamle.
Leiebil dekkes med inntil kr 400,- pr dag, maksimalt erstatning er kr 25.000. Større bil (f.eks. stasjonsvogn) kan velges for inntil kr 500 pr dag ved å benytte vår samarbeidspartner. Maksimalt antall dager med leiebil vil da kunne være 62 dager ved bil til kr 400 pr dag, eller 50 dager ved bil til kr 500 pr dag.
Dekning for skade på motor og gir som omfatter elektronisk og mekanisk skade i motor, girkasse, motorstyreenhet og kraftoverføring som hindrer bilens fremdrift. Ved passert 200 000 km eller 8 år ytes ingen erstatning for denne dekningen.
Dekning for skader som skyldes feilfylling av drivstoff.
Utvidet dekning for fastmontert tilbehør, dette gjelder:
Erstatning for dekk og felg økes fra kr 10.000 til kr 30.000.
Hundebur beregnet for bil dekkes uten sumbegrensning ved skade på buret.
Erstatning for fast montert ekstrautstyr økes fra kr 10.000 til kr 50.000.
Utvidet dekning for skade på glasstak. Ved skade på glasstak alene vil det ikke bli bonustap ved skade.
Utvidet erstatningsoppgjør for bagasje i bil, summen økes fra kr 5.000 til kr 10.000.
Utvidet veihjelpsdekning ved at det ikke trekkes egenandel dersom selskapets samarbeidspartner benyttes.
Utvidet nybilgaranti. Retten til fabrikkny bil utvides fra 1 år gammel bil til inntil 3 år gammel bil.
Utvidet bilnøkkelforsikring som dekker tap av nøkkel eller skade på nøkkel med inntil kr 10 000.
Utvidet ulykkesforsikring. Erstatning ved død er utvidet fra kr 100.000 til kr 200.000 og erstatning ved invaliditet er øket fra kr 200.000 til kr 500.000.

image Be om tilbud her

Hus

Er du eier av bolig bør du ha forsikring på denne. Gjelder det bolig i borettslag eller sameie anbefaler vi deg og sjekke om bygningen allerede er forsikret. Vi anbefaler deg også å tegne innboforsikring til din bolig, slik at du sikrer alle løse gjenstander.

Hva dekkes av forsikringen

Skader som dekkes:

Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.
Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.
Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.
Lekkasje fra akvarium eller vannseng.
Brudd på innvendig og utvendig rørledning med tilknyttet utstyr.
Bruddskade på glass i vinduer og dører, sanitærporselen og emaljerte servanter i bolig.
Tyveri og skadeverk på bygningen.
Naturskade, som for eksempel storm, flom og skred.
Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm.
Skade ved snøtyngde og takras.
Annen plutselig skade på bygningen.
Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.
Økonomisk tap ved et offentlig påbud.
Ansvar (dekker eierens rettslige erstatningsansvar ved for eksempel skader etter ras fra taket).
I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring tilbyr vi tilleggsdekning på hus. I følge Norsk Hussopp Forsikring er en forsikring mot råtesopp- og insektsskader i prinsippet en “livsforsikring” på huset ditt. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at huset ditt skal brenne.

Vi tilbyr forsikring mot treødeleggende insekter og råtesopper i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring.
Forsikringen dekker skader på innvendig treverk forårsaket av råtesopper. I tillegg dekkes skader forårsaket av de treødeleggende insektene stokkmaur, husbukk og stripet borebille.
Forsikringssum er kr 1.000.000.

Hus med Superforsikring:
(Superforsikringen forutsetter at tilleggsforsikringen sopp/råte/insekter er tegnet)

Følgeskader etter utett tak/vegg
Følgeskader etter håndverksfeil
Hageanlegg utvides til kr 500 000,-
Offentlig påbud er ubegrenset
Skade over 75% regnes som totalskade
Ombygging til rullestolbruker

image Be om tilbud her

Innbo

Innboforsikringen skal dekke alt av løse gjenstander i din bolig. Hos oss kan du også kjøpe forsikring for sykkel og ved uflaks. Du kan velge en eller begge av disse forsikringene mot et tillegg i prisen.

Hva dekkes av forsikringen

Skader som dekkes:

Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.
Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.
Utstrømming fra rørledning, også fra tilknyttet utstyr, ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
Lekkasje fra akvarium eller vannseng.
Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.
Skade på glass eller sanitærporselen.
Naturskade.
Skade ved snøtyngde og takras.
Tyveri av, og skadeverk på, innbo og løsøre i bygning.
Tyveri fra din arbeidsplass i bygning inntil kr 5 000,-.
Tyveri fra privat boligs uteareal inntil kr 20 000,-.
Veskenapping inntil kr 20 000,-, ran og overfall.
Tyveri av sykkel inntil kr 6 000,-.
Tyveri fra bod i felles kjeller, loft eller garasje inntil kr 30 000,-.
Temperaturendring i fryser/kjøleskap.
Merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved dekningsmessig skade, begrenset til kr 100 000,-.
Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.
Erstatningsansvar for skade du har voldt i egenskap av privatperson.

Sykkelforsikring omfatter:

Tyveri av sykkel som ikke kommer til rette.
Skader påført ved tyveri.
Skader påført ved forsøk på tyveri.
Forsikringen gjelder i Europa.
Du kan velge forsikringssum på kr 15.000,- eller kr 30.000,-.
Dersom sykkelen er låst og oppbevart i låst rom i bygning (ikke fellesrom) eller i bygning med adgangskontroll, dekkes tyveri inntil forsikringssummen. Samlet erstatning ved tyveri av låst sykkel fra annet sted er kr 15.000,-.
Egenandelen er kr 2.000,-.

Uflaksforsikring omfatter:

Dette er forsikringen du trenger når du har vært uheldig eller litt klønete. Har du mistet tv’en i gulvet, veltet stålampa over glassbordet, mistet fårikålkjelen over keramikkplatetoppen eller knust flatskjermen da du spilte Nintendo Wii?
 Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på løsøregjenstander ved at de mistes ned, faller ned, velter eller lignende.
Forsikringen dekker skader i forbindelse med flytting når du selv står for flyttingen. Forsikringen omfatter flytting til ny bolig innenfor Norden og dekker tilfeldige og plutselige skader som oppstår på det forsikrede innbo og løsøre.
Forsikringssum er kr 100.000,-.
Egenandelen er kr 4.000,-.

image Be om tilbud her

Motorsykkel og moped

Det er lovpålagt med ansvarsforsikring på alle motorsykler og mopeder med skilter. Kun ansvarsforsikring dekker ikke skader på eget kjøretøy og er derfor vårt rimeligste alternativ. I tillegg til ansvarsforsikring kan du velge å kjøpe, fører- og passasjerulykke, delkasko eller kasko.

Hva dekkes av forsikringen

Ansvarsforsikring:
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte motorsykler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).

Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til motorsykkelen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av motorsykkelen, et verksted som har reparert den eller en tvist i forbindelse med en skadesak.

Delkasko dekker:

Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Tyveri av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr.
Tyveri av deler av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr.
Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.
Veihjelp i Norden som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff eller at fører rammes av plutselig sykdom/ulykke.

Kasko dekker:

Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Tyveri av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr.
Tyveri av deler av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr.
Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.
Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstander.
Utforkjøring.
Velting.
Hærverk.
Annen plutselig ytre påvirkning enn de som er nevnt over.
Veihjelp i Norden som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff eller at fører rammes av plutselig sykdom/ulykke.
Veihjelp i Europa.

Fører- og passasjerulykke:
Dette er en ulykkesforsikring som det er vanlig å ha med, men som du kan velge å utelate.

Ved personskade vil ansvarsforsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjer på den motorsykkelen som eventuelt er ansvarlig for skaden.

Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen kommer i tillegg og er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av motorsykkel, slik at du allerede kan være godt dekket.

image Be om tilbud her

Hytte

Dette er forsikringen for deg som har hytte eller fritidsbolig. Hos oss kan du i tillegg til Nemi Hytteforsikring også kjøpe hussoppforsikring til bygningen. Vi anbefaler deg også å tegne innboforsikring på hytta.

Hva dekkes av forsikringen

Skader som dekkes:

Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.
Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.
Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.
Lekkasje fra akvarium eller vannseng.
Brudd på innvendig og utvendig rørledning med tilknyttet utstyr.
Bruddskade på glass i vinduer og dører, sanitærporselen og emaljerte servanter i bolig.
Tyveri og skadeverk på bygningen.
Naturskade, som for eksempel storm, flom og skred.
Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm.
Skade ved snøtyngde og takras.
Annen plutselig skade på bygningen.
Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.
Økonomisk tap ved et offentlig påbud.
Ansvar (dekker eierens rettslige erstatningsansvar ved for eksempel skader etter ras fra taket).
I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring tilbyr vi hussoppforsikring på hytte. I følge Norsk Hussopp Forsikring er en forsikring mot råtesopp- og insektsskader i prinsippet en “livsforsikring” på bygningen. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at hytta skal brenne.

Hussoppforsikring

For hytter/fritidshus bygget i 1975 eller senere, tilbyr vi forsikring mot treødeleggende insekter og råtesopper i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring.
Norsk Hussopp Forsikring dekker skader på innvendig treverk forårsaket av råtesopper. I tillegg dekkes skader forårsaket av de treødeleggende insektene stokkmaur, husbukk og stripet borebille.
Forsikringssum er kr 1.000.000,-.
Egenandel er kr 4.000,-.

image Be om tilbud her

Ulykke

Vi kan ikke sikre oss mot plutselige og uforutsette hendelser. En ulykkesforsikring kan derimot gjøre de økonomiske konsekvensene litt lettere å håndtere. Med Nemi Ulykkesforsikring får du erstatning ved død og/eller medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

Hva dekkes av forsikringen

Du kan velge forsikring ved dødsfall og/eller medisinsk invaliditet.

Forsikring ved død:
Denne dekningen vil gi erstatning ved dødsfall som følge av en ulykkeshendelse.

Forsikringsutbetalingen tilfaller forsikringstaker. Er forsikringstaker og forsikrede samme person, tilfaller forsikringsutbetalingen avdødes ektefelle/registrerte partner. Har ikke avdøde slike, eller er de ikke lenger i live, tilfaller utbetalingen avdødes arvinger etter lov eller testament i henhold til Arvelovens bestemmelser.

Ønsker forsikringstaker at utbetalingen ved død skal tilfalle spesielt utpekte personer (f.eks. samboer) eller andre begunstigede, må dette avtales med Nemi Forsikring. En slik begunstigelse vil fremgå av Forsikringsbeviset.

Forsikring ved medisinsk invaliditet:
Denne dekningen vil gi erstatning dersom en ulykkesskade har ført til medisinsk invaliditet.

Med medisinsk invaliditet menes den fysiske varige funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l.

Denne dekningen omfatter også refusjon av behandlingsutgifter med inntil 5 % av avtalt forsikringssum ved medisinsk invaliditet. Med behandlingsutgifter menes utgifter til behandling og reiseutgifter til og fra hjemsted for nødvendig behandling, som følge av en ulykkesskade.

image Be om tilbud her

Campingvogn og tilhenger

Har du campingvogn, varehenger, båthenger eller hestehenger velger du denne forsikringen. Du velger den type forsikring som passer deg best; delkasko eller kasko, og ønsket forsikringssum på innbo når det kommer til forsikring av campingvogn.

Hva dekkes av forsikringen

Kasko dekker:

Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Tyveri av hengeren inkludert fastmontert utstyr.
Tyveri av deler av hengeren inkludert fastmontert utstyr.
Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.
Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstander.
Utforkjøring.
Velting.
Hærverk.
Annen plutselig ytre påvirkning enn de som er nevnt over.

Brann/tyveri dekker:

Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Tyveri av hengeren inkludert fastmontert utstyr.
Tyveri av deler av hengeren inkludert fastmontert utstyr.
Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.
Brann/tyveriforsikring kan ikke velges for campingvogn, kasko er eneste alternativ ved forsikring av campingvogn.

Innboforsikringen dekker:

Brann.
Tyveri og skader i forbindelse med tyveri.

image Be om tilbud her

Innbo for fritidsbolig

Har du fritidsbolig trenger du også innboforsikring. Dette er en forsikring som skal dekke alle løse gjenstander i hytta eller leiligheten. Hos oss kan du også kjøpe forsikring ved uflaks, dette velger du selv mot et tillegg i prisen.

Hva dekkes av forsikringen

Skader som dekkes:

Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.
Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.
Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
Lekkasje fra akvarium eller vannseng.
Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.
Skade på glass eller sanitærporselen.
Naturskade.
Skade ved snøtyngde og takras.
Tyveri av, og skadeverk på, innbo og løsøre i bygning.
Tyveri fra din arbeidsplass i bygning inntil kr 5 000,-.
Tyveri fra privat boligs uteareal inntil kr 20 000,-.
Veskenapping inntil kr. 20 000, ran og overfall.
Tyveri av sykkel inntil kr. 6 000.
Tyveri fra bod i felles kjeller, loft eller garasje inntil kr 30 000,-.
Temperaturendring i fryser/kjøleskap.
Merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved dekningsmessig skade, begrenset til kr 100 000,-.
Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.
Erstatningsansvar for skade du har voldt i egenskap av privatperson.

Tilleggsforsikring uflaks:

Dette er forsikringen du trenger når du har vært uheldig eller litt klønete. Har du mistet tv’en i gulvet, veltet stålampa over glassbordet, mistet fårikålkjelen over keramikkplatetoppen eller knust flatskjermen da du spilte Nintendo Wii?
Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på løsøregjenstander ved at de mistes ned, faller ned, velter eller lignende.
Forsikringen dekker skader i forbindelse med flytting når du selv står for flyttingen. Forsikringen omfatter flytting til ny fritidsbolig innenfor Norden og dekker tilfeldige og plutselige skader som oppstår på det forsikrede innbo og løsøre.
Forsikringssum er kr 100.000,-.
Egenandelen er kr 4.000,-.

image Be om tilbud her

Hund og katt

Har du hund eller katt bør du ha en god forsikring som dekker både dødsfall og veterinærutgifter. Det gjør forsikringen vi kan tilby din firbente venn.

Hva dekkes av forsikringen

Du kan velge forsikring ved dødsfall og/eller veterinærutgifter.

Dødsfallsforsikring gir utbetaling ved:

Død dersom hunden/katten dør som følge av ulykke eller sykdom.
Tilfeller hvor dyret må avlives av dyrevernhensyn.
Hunden/katten må være mellom 5 uker og 10 år, erstatningen reduseres gradvis fra det kalenderår dyret fyller 7 år.
Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

Veterinærutgifter dekker:

Nødvendige utgifter i forbindelse med veterinærmedisinsk undersøkelse.
Behandling av ulykkesskade og sykdom.
Inntil kr. 30.000 pr år.
Utgifter til avliving i forbindelse med ulykke/sykdom.
Medisiner og materiell som veterinæren benytter.
Nødvendig opphold på dyrehospital/klinikk.
Trekking av ulykkesskadde tenner.
Ett keisersnitt i løpet av hundens levetid.
Egenandelen for hund/katt yngre enn 7 år er 20 %, minimum kr 2.000, og for hund/katt eldre enn 7 år 30 %, minimum kr 2.000.
Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

Reseptbelagte medisiner dekker:

Medisiner utskrevet i forbindelse med sykdom eller skade som er erstatningsberettiget på veterinærforsikringen.
Inntil 3.000 pr år.
Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

image Be om tilbud her

Båt

Ansvarsforsikring er ikke lovpålagt for båt, slik det er for bil. Vi anbefaler allikevel å kjøpe forsikring på båten din. Hos oss kan du velge den båtforsikringen som passer best for deg; kun ansvar, fører- og passasjerulykke, delkasko eller kasko.

Hva dekkes av forsikringen

Ansvarsforsikring:

Ansvarsforsikring er ikke lovpålagt for båt, slik den er for bil. Uten ansvarsforsikring vil du kunne bli personlig ansvarlig, for eksempel hvis du kjører på en annen båt og skader denne båten eller personer i denne.

Delkasko dekker:

Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Tyveri av båten inkludert fastmontert utstyr.
Tyveri av tilbehør som har naturlig sammenheng med båtens bruk.
Tyveri av bagasje med inntil kr 10 000,-.
Hærverk.

Kasko dekker:

Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
Tyveri av båten inkludert fastmontert utstyr.
Tyveri av tilbehør som har naturlig sammenheng med båtens bruk.
Tyveri av bagasje med inntil kr 10 000.
Hærverk.
Skade som følge av at båten har vært utsatt for sammenstøt med annen båt eller gjenstand.
Skade som følge av at båten har kantret.
Skade som følge av at båten har sunket.
Skade på båt og tilbehør inntruffet under transport.
Skade som følge av at båten har vært utsatt for annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning.
Båtredning i form av slep til nærmeste trygge fortøyningssted etter plutselig og uforutsett uhell.

Fører- og passasjerulykke:

Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100% medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av båt, slik at du allerede kan være godt dekket.

image Be om tilbud her

Reise

Vi tilbyr helårs reiseforsikring som gjelder både på reise og i fritiden. Du kan kjøpe reiseforsikring tilpasset ditt behov, enten det er for familie eller enkeltperson, om den skal gjelde i Europa eller hele verden og du kan velge ønsket reiselengde: 45, 60, 75 eller 90 dager.

Hva dekkes av forsikringen

Forsikringen er gyldig på alle ferie-, fritids-, og tjenestereiser med inntil 45 dagers varighet (kan utvides til 60, 75 eller 90 dager). Det vil si at du kan være på reise inntil 45 dager, være hjemme på din bostedsadresse i Norge i en eller flere dager, for så å dra ut på en ny reise og være dekket av den samme forsikringen. Reisens varighet regnes fra den dagen du reiser fra din bostedsadresse i Norge, til du er tilbake igjen på samme sted. Det er ingen krav om at det må være overnatting på reisen.

Reiseforsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er medlemmer av norsk folketrygd. Familieforsikringen omfatter ektefelle-/samboer, og alle barn under 20 år med samme folkeregistrerte adresse.

Vi har døgnåpen vaktsentral og ved akutt behov for hjelp i utlandet vil SOS International hjelpe deg.
Avbestillingsforsikring som blant annet dekker avbestilling ved akutt sykdom før avreise er inkludert i reiseforsikringen.

Reiseforsikring kan kun kjøpes sammen med minst en annen forsikring.

image Be om tilbud her

Verdisak

Har du enkeltgjenstander av høy verdi og som du ønsker en egen forsikring på? Da er dette forsikringen du skal velge.

Hva dekkes av forsikringen

På nett kan du kjøpe forsikring på følgende gjenstander og den må kjøpes sammen med minst en annen forsikring: (verdi opp til kr 40 000,-)

Bunad
Fotoutstyr
Høreapparat
PC/Datautstyr
Pels
Golfutstyr
Skytevåpen
Musikkinstrument – amatør
For forsikring av gjenstandene nevnt nedenfor, eller for gjenstander nevnt ovenfor med verdi over kr 40 000, må du ta kontakt med vårt Servicesenter på telefon 02341 eller e-post service@nemiforsikring.no

Musikkinstrument – proff
Ur/smykker
Kunst
Kikkert
Annet
Verdisakforsikringen dekker skader som skyldes en tilfeldig plutselig ytre påvirkning. I tillegg dekkes tyveri av gjenstanden. Egenandelen er kr 2 000,-.