Loading...

Våre forsikringer

image

Prosjektforsikring

Prosjektforsikring sikrer deg økonomisk ved skade på ikke-overleverte arbeider og materiell.

Om forsikringen
Dekker brann, vann og naturskade som rammer ting
Dekker skade på utførte bygge, anleggs, monterings og installasjonsarbeider
Materialer og utstyr på prosjektets plass som skal inngå i prosjektet

Tilgjengelige dekninger
Prosjekt
Prosjektavbrudd

Ring meg