Loading...

Våre forsikringer

image

Formueansvarsforsikring

Forsikringen, ofte også referert til som profesjonsansvarsforsikring, omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for formueskade som er voldt under utøvelse av den virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringen dekker ikke tap som følger av ting- eller personskade.

Tilgjengelige dekninger
Formueskade
Rådgivende ingeniører og arkitekter, denne dekningen inkluderer også ansvar for skader på person og ting

Ring meg